Kullanıcı Sözleşmesi
Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti bünyesinde yer alan www.ecar.com.tr markasının mevcut ve/veya ileride olabilecek kişisel bilgilerimin gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, veri saklama merkezleri ile paylaşılmasını, işlenilmesini ve kullanılmasını kabul ediyorum. 


Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.


Mersis No  : 085013751300014
Tel No        :  03522311144
Adres         :
  Hoca Ahmet Yesevi Mah. Biga Sok. No:36A. Kocasinan / Kayseri / Türkiye


Ticari İletişim Onayı

Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti bünyesinde yer alan www.ecar.com.tr  markasının mevcut ve/veya ileride sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya bunların aracı hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.

Mersis No  : 085013751300014
Tel No        :  03522311144
Adres         :
  Hoca Ahmet Yesevi Mah. Biga Sok. No:36A. Kocasinan / Kayseri / Türkiye

                                                      

WEB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 
GENEL KOŞULLARI


1-TARAFLAR 

İşbu sözleşme, www.ecar.com.tr adresinde faaliyet gösteren Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. ile siteye üye olan Üye arasında, üyenin www.ecar.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2-TANIMLAR 

İş bu sözleşmede belirtilen;

Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.

Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: www.ecar.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç: Mülkiyeti Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin araç parkında bulunan ve kiralanabilecek her marka model araç.

 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, araçların Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından sitede çevrimiçi olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. ve Üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin kiralayacağı araç/araçlar hakkında hüküm ifade eder.

 

4-Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Turizm Taş.Oto.Tic.Ltd.Şti, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üyenin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. güvenlik nedeniyle üyenin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. önceden üyeye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. sitede kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında üyeye belirli dönemlerde e-posta ve sms ile duyuru gönderebilir. Üye, bu hususu peşinen kabul etmiştir.

4.5.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden üyeye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7.İş bu sözleşme Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti'nin kiralama yapacağı araç adedi, marka, modeli ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’den hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

 

5-ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır.

Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2.Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’ne ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3.Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4.Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6.Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.7.Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.9.Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir.

5.11.Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.12.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin bu İnternet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin izni dışındadır.

 

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. veya lisans verenlere aittir. Üye, Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde  sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'ne ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin rücu hakkı saklıdır.

 

7-SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

8-MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin yükümlülükleri askıya alınır.  Bu ve bunun gibi durumlarda, Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'ne gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

 

9-SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.,  Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

 

 

10-ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen  aykırı davranması durumunda Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.

10.2. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme  talep edemez.

 

11-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

12-GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’in izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir.  Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti., üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

 

13-TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir. Üye’nin Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti. ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

 

14-YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

14.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Kayseri Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.2.Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

15-MUHTELİF

15.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

15.2.Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.  Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

15.3.İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’den hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’ni her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’ne karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4.Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

15.5.Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Artı Turizm Taş.Oto.Sig.Arac.Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.